Contoh Surat Permohonan Bantuan Mushaf Al Quran

  • Whatsapp
Contoh Surat Permohonan Bantuan Mushaf Al Quran
Bentuk Mushaf Program Nasional "Gerakan Wakaf Al-Quran"

CONTOH SURAT PERMOHONAN

BANTUAN MUSHAF AL-QUR’AN UNTUK PESANTREN TAHFIDZ

Read More

Nomor   : ……………………………………….

Lamp     : –

H a l      : Permohonan Bantuan Mushaf Al-Qur’an

 

Kepada Yang Kami Hormati,

PIMPINAN PUSAT GERAKAN PEMUDA ISLAM (PP-GPI)

Di –

Tempat

 

Assallamu’alaikum Wr. Wb.

Terimalah salam ta’zim kami teriring do’a semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahNya kepada kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesuksesan dan kelancaran dalam mengemban amanah dakwah dan keummatan. Aminnn.

Dengan ini, kami bermaksud memohon bantuan Mushaf Al-Qur’an kepada Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP-GPI). Melalui Program Nasional “Gerakan Wakaf Al-Qur’an”, untuk Santri Tahfidz kami agar lebih mudah dalam menghafal Al-Qur;an.

Nama Ponpes       :

Pengasuh Ponpes :

Jumlah Santri      :

Alamat Lengkap   :

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan “jazzakumullohu khoiron katsiro” .

Billahittaufiq wal hidayah

Wassallamu’alaikum Wr. Wb.

 

Pimpinan Ponpes …..………………………..

 

 

_______________________________

 

 

 

 

Related posts